Web dizajn i tehnologije za izradu veb sajta

Koristimo savremene tehnologije u izradi veb sajtova, veb aplikacija i veb prodavnica (e commerce) platformi. Kreiramo “custom” veb sajtove koristeći HTML, CSS, Javascript za kodiranje front-end (struktura, stilizacija, animacije, interakcije) i čisti PHP, Laravel (PHP framework), MySQL bazu podataka za učitavanje različitih tipova elemenata kao što su npr. tekstovi, specifikacije i fotografije proizvoda.

 

Front-end veb dizajn tehnologije

Najčešći jezici koji su standardni u modernom radnom procesu veb dizajna su HTML5, CSS3 i Javascript. Koriste se za kreiranje strukture i stila zasnovanog na inicijalnom dizajnu koji je kreiran sa klijentom u programima grafičkog dizajna kao što su Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Sketch itd. i sada se transformiše u kod.

Sass i React su moderne framework platforme za razvoj CSS-a i Javascript-a.

Back-end veb dizajn tehnologije

Veoma popularni jezici koji su standardni u modernom razvoju back-end veba su PHP, SQL i NodeJS. Koristimo ih za kreiranje stranica na serveru i dostavljanje sadržaja korisniku browsera u zavisnosti od upita. Razvili smo veb prodavnice koji sadrže više od 30.000 artikala u bazi podataka i pružaju brzi odgovor korisniku sa svakom stavkom koji sadrži različite vrste informacija uključujući naslove, tekstualni opis, serijske brojeve, atribute, cene i slike. Tehnologije takođe imaju framework-e koje koristimo, kao što je Laravel, za kreiranje složenih sistema i veb aplikacija.